hospodářský dvůr

Bohy
Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

Bzí
Bzí je malá vesnice nedaleko Letin a Blovic. Poprvé je zmiňována již k roku 1115.

Čeminy
Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

Chlumčany
Chlumčany představují obec průmyslového charakteru. Zajímavou památkou je kaple Panny Marie Pomocné.

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)
Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum. 

Dobiášův dvůr ve Vlčtejně (čp. 1)
Hospodářský dvůr se nachází v obci Vlčtejn při hlavní silnici. Byl založen kolem roku 1830. Dnes je ve špatném technickém stavu. 

Dolní Lukavice
Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

Dvůr Osojno u Draženě
Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.

Fara v Drahoňově Újezdě (čp. 1)
Pozdně barokní objekt z druhé poloviny 18. století, později s klasicistně upravenými fasádami.

Fara v Ledcích (čp. 1)
Areál fary barokního původu z doby kolem roku 1760.

Fara v Potvorově (čp. 1)
Barokní fara z 18. století s rozsáhlým, ale značně zchátralým areálem obehnaným kamennou zdí.

Fara ve Vejprnicích (čp. 1)
Areál fary s přilehlým hospodářským zázemím, oddělený od kostela příkopem s mostkem.

Fara ve Vidžíně (čp. 8)
Areál fary byl počátkem 90. let přestavěn na penzion.

Hospodářský dvůr Býkov (čp. 55)
Někdejší hospodářský dvůr plaských cisterciáků.

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)
Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)
Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Hospodářský dvůr Lednice (čp. 1)
Dvůr Lednice je součástí unikátního souboru hospodářských areálů budovaných plaskými opaty v 18. století.