hospodářský dvůr

Zámek Pňovany (čp. 1)
Dvoupatrová jednoduchá budova na obdélném půdorysu z 18. století.

Zámek Přestavlky
Návsi v Přestavlkách dominuje zámek s mansardovou střechou a barokní fasádou.

Zámek Rochlov (čp. 1)
Areál velkého hospodářského dvora, v jeho středu stojí patrová budova na obdélném půdorysu. Dnes je zpřístupněn a nabízí možnost nahlédnout do zákulisí obnovy památkových objektů.

Zámek Újezd nade Mží (čp. 1)
Dnešní podoba zámku je výsledkem klasicistní přestavby v roce 1817 za Karla Schirndinga.

Zámek Velké Dvorce (čp. 1)
Pustnoucí rokokový zámek z 18. století na západním okraji obce Velké Dvorce.

Zámek Zelená Hora (čp. 1)
Zelená Hora dominuje celému Nepomucku. Na barokní zámek byla přestavěna za Václava Vojtěcha ze Šternberka. Nejvíce ji proslavil nález Rukopisu zelenohorského a v novodobé historii zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka Černí baroni. 

Zaniklá tvrz Čívice
Zaniklá tvrz v obci, další na místě dnešního Bertina dvora.

Ždánov
Historie obce byla spojena nejprve s klášterem v Pivoni, později s výrobou porcelánu.

Žinkovy
Žinkovy najdeme nedaleko Nepomuku. Poprvé se v pramenech objevují v roce 1176. Dominantou obce je zámecký areál na břehu rybníka.

Zřícenina hradu Krašov
Hrad ze 13. století později přebudován na letní sídlo plaských cisterciáků. V 19. století zpustl.