hospodářský dvůr

Hospodářský dvůr Rohy (čp. 17)
v 19. století opravován s využitím množství stavebního materiálu z rozebíraných kamenných zdí nedalekého hradu Krašova.

Hospodářský dvůr v Chocenicích (čp. 3)
Hospodářský dvůr v Chocenicích tvoří spolu a budovami nového a starého zámku jedinečný historický celek.

Hospodářský dvůr v Lípě (čp. 1)
Uzavřený areál původně vrchnostenského dvora s klenutou bránou.

Hospodářský dvůr v Mladoticích (čp. 11)
Torzo obytného stavení bývalého klášterního hospodářského dvora.

Hospodářský dvůr v Nečtinech (čp. 21)
Součástí dvora je klasicistní správní budova s dochovanými okny a vstupem rámovaným pilastry s římsou.

Hospodářský dvůr v Plešnicích (čp. 1)
Rozsáhlý areál ze tří stran uzavřeného hospodářského dvora.

Hospodářský dvůr v Tlučné
Rozsáhlý vrchnostenský hospodářský dvůr.

Hospodářský dvůr v Záluží (čp. 1)
Rozlehlý hospodářský dvůr dominuje vesnici Záluží. Vybudován byl ve 2. polovině 17. století, později byl přestavován.

Hospodářský dvůr v Žinkovech (čp. 35)
Bývalý vrchnostenský hospodářský dvůr najdeme blízko žinkovského zámku.

Hrad Nečtiny
Novogotický zámek a areál hospodářského dvora s pohřební kaplí nedaleko Nečtin.

Hradecko
Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Hradiště u Podmokel
Terénní pozůstatky hradu, který zde vznikl zřejmě ve druhé polovině 13. století.

Kalec
Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera vystavěný počátkem 18. století na místě zrušené vsi středověkého původu.

Kaple sv. Vojtěcha v Kasejovicích
Nedaleko Kasejovic se v lokalitě zvané Bouček nachází kaple sv. Vojtěcha, jež byla podle tradice postavena u studánky s léčivou vodou.

Klášter premonstrátek Chotěšov (čp. 1)
Monumentální klášterní areál dominuje obci Chotěšov i okolí. Představuje skvost barokního umění. V roce 2010 byl prohlášen za národní kulturní památku.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově
Klasicistní novostavba z let 1834-1835.

Kostel sv. Blažeje ve Vysoké Libyni
Gotický kostel sv. Blažeje na severozápadním okraji návsi.

Kostel sv. Jiří v Lukové
Kostel se dnes ocitá v havarijním stavu a prakticky bez mobiliáře.

Kostel sv. Mikuláše v Pernarci
O kostele sv. Mikuláše se z písemných pramenů poprvé dozvídáme v roce 1360.