Bohy

Bohy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

http://www.bohy.cz/

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr Rohy (čp. 17)

Hospodářský dvůr Rohy (čp. 17)
Hospodářský dvůr plaského kláštera, jehož přestavba byla dokončena kolem roku 1735, byl v 19. století opravován s využitím množství stavebního materiálu z rozebíraných kamenných zdí nedalekého hradu Krašova.

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)
V areálu mlýna se dochovala mimořádně cenná barokní mlýnice z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce.

Fotografie neexistuje.

Zřícenina hradu Krašov
Hrad ze 13. století později přebudován na letní sídlo plaských cisterciáků. V 19. století zpustl.

Historie

Ves je poprvé zmiňována roku 1228, kdy byla majetkem kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. Později se ale Bohy dostaly do majetku pánů z Krašova, kteří ves drželi až do roku 1629, kdy ji koupil Mikuláš Sviták z Landštejna. V roce 1678 se ves i s celým Krašovským panstvím dostala do majetku plaského kláštera.

Ves byla několikrát značně poničena – nejprve v době husitských válek, později za třicetileté války, kdy zanikly čtyři z pěti usedlostí.

Fotografie

Hospodářský dvůr Rohy (čp. 17)Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)