Hospodářský dvůr Býkov (čp. 55)

Hromnice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Někdejší hospodářský dvůr plaských cisterciáků.

Historie

Stranou od vsi leží někdejší hospodářský dvůr plaských cisterciáků, Býkov. Založen byl v roce 1703 za opata Eugena Tyttla na místě zaniklé středověké vsi. Klášteru patřil až do josefinských reforem, pak jej i s plaským panstvím koupil kníže Metternich. Po pozemkové reformě se dostal do soukromých rukou. Na konci 20. století byl opraven a přeměněn na kulturně-společenské centrum.

Dvůr má obdélnou dispozici s průjezdem v patrové budově zámku na východě. Se zámkem sousedí obytná křídla, na ně navazují sýpky, chlévy, kolny a velká stodola. V roce 1753 byla za opata S. Hetzera v rohu dvora přistavěna ještě mléčnice, později přeměnená na kovárnu dodnes dochovanou.

Fotografie

Hospodářský dvůr Býkov (čp. 55)