hospodářský dvůr

Mířkov
Vesnice, ve které začíná naučná stezka romantickým Sedmihořím. Kostel sv. Víta.

Mladotice
Starobylá ves v malebné krajině, ukrývající klenot barokní architektury, nevelkou kapli, která je jednou z prvních staveb navržených architektem Santinim.

Myslivna Nový Dvůr (čp. 202)
Samota s rozlehlým hospodářským dvorem, zříceninami loveckého zámečku a bývalou myslivnou.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)
Jediná dochovaná část dříve rozsáhlého obytného a hospodářského areálu.

Puclice
Nově opravená tvrz v Puclicích je přístupná v úředních hodinách místního obecního úřadu nebo po telefonické domluvě.

Řenče
Vesnice Řenče leží nedaleko Přeštic. Dominantní stavbou je novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje.

Roupov
Vesnice Roupov se nachází nedaleko Přeštic. Dominantou obce je zřícenina středověkého hradu.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Chříči
Barokní pískovcová socha na hranolovém soklu s konzolí pro lucernu.

Starý zámek v Chodové Plané (čp. 2)
Barokní Starý zámek v Chodové Plané byl vybudován poté, co roku 1734 mohutný požár přivodil zkázu staršího renesančního vrchnostenského sídla.

Štítary
Ves pod starobylým hradištěm Tasnovice/Štítary.

Těnovice
Vesnice Těnovice leží nedaleko Spáleného Poříčí. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Tvrz Řenče (v hospodářském dvoře čp. 4)
Za kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích najdeme budovu bývalé tvrze. Původní objekt byl později přebudován na sýpku.

Vlčtejn
Malá vesnice Vlčtejn leží nedaleko Blovic a Zdemyslic. Dominantou je zřícenina středověkého hradu. 

Záluží
Záluží je malá vesnice nedaleko Stodu. Její historie je spojena s klášterem v Chotěšově. 

Zámek Čeminy (čp. 6)
Jednopoatrová budova zámku s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem.

Zámek Lužany (čp. 1)
Dominantou obce Lužany je zámecký areál, který je neodmyslitelně spjat se jménem architekta, podnikatele a velkého mecenáše Josefa Hlávky.

Zámek Merklín (čp. 1)
Barokní zámek v Merklíně byl vybudován na místě někdejší tvrze kolem roku 1670.

Zámek Nebílovy (čp. 1)
Zámek v Nebílovech představuje vytříbenou barokní architekturu. Unikátní je forma dvou protilehlých objektů, které svírají čestný dvůr.

Zámek Nekmíř (čp. 1)
Výrazná patrová budova zámku na půdorysu písmene "U" s arkádovým nádvořím.