Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)

Čeminy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Historie

Hospodářský dvůr Komberk se rozkládá 2 km severovýchodně od Města Touškova na levém břehu Čemínského potoka. Jako materiál na stavbu dvora byl použit kámen z nedalekého opuštěného hradu Komberka. V roce 1651 se dvůr dostal jako součást statku Čeminy do majetku kláštera v Kladrubech, k němuž náležel až do zrušení kláštera v roce 1785. Ještě před koncem 18. století koupil od náboženského fondu zestátněný statek Čeminy včetně dvora Komberka svobodný pán Jan Erben. Po roce 1900 se Komberk oddělil od čeminského statku a stal se samostatným hospodářským subjektem. Do dnešní podoby byl dvůr vystavěn nákladem kladrubského kláštera počátkem 18. století. Dvůr uzavírají na čtyřech stranách obytné a hospodářské budovy, jimž dominuje dvojice patrových staveb se zdobenými štíty. Sýpka v čele dvora je datována do roku 1710. V zadní části areálu byl po roce 1900 vystavěn lihovar. Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Fotografie

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)