Hospodářský dvůr Lednice (čp. 1)

Lednice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Dvůr Lednice je součástí unikátního souboru hospodářských areálů budovaných plaskými opaty v 18. století.

Historie

Dominantou vsi Lednice, která se v písemných pramenech připomíná poprvé v roce 1339, je rozlehlý areál hospodářského dvora, situovaný v její severozápadní části. Vesnice patřila ve 14. století plaskému klášteru, k němuž se – po zástavě Kolovratům na Krašově v období husitských válek a následné držbě dalšími šlechtickými majiteli – vrátila jako konfiskát v roce 1623. Plaští opati Silvester Hetzer a po něm Fortunát Hartmann zde nechali v letech 1752–1764 vystavět velký hospodářský dvůr, jemuž patrně předcházela starší stavba pozdně renesančního nebo raně barokního původu. Areálu na obdélném půdorysu vévodí v čele situovaný obytný zámeček s kaplí sv. Floriána. Dvůr Lednice je součástí unikátního souboru hospodářských areálů budovaných plaskými opaty v 18. století.

Fotografie

Hospodářský dvůr Lednice (čp. 1)