Čeminy

Čeminy - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

http://www.ceminy.cz/

Památky v oblasti

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)
Celý areál, uvedený v éře socialistického zemědělství mezi lety 1948 a 1989 do žalostného stavu, byl nedávno zrekonstruován a dnes je znovu využíván pro soukromé hospodaření.

Kaple v Čeminech

Kaple v Čeminech
V prostoru návsi se nachází pozdně barokní zděná kaple z přelomu 18. a 19. století. Fasáda kaple je členěna pilastry, v interiéru je placková klenba. V letech 2000 až 2002 byla rekonstruována.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Čeminech

Socha sv. Jana Nepomuckého v Čeminech
Socha se nachází na mostě přes potok. Jde o malou litinovou polychromovanou sošku z poloviny 19. století na vyšším sloupku.

Zámek Čeminy (čp. 6)

Zámek Čeminy (čp. 6)
Jednopoatrová budova zámku s průčelím s trojúhelníkovitým štítem a balkonem.

Zřícenina hradu Komberk

Zřícenina hradu Komberk
Nepatrné terénní pozůstatky hradu Komberk se nacházejí 2 km severovýchodně od Města Touškova na ostrohu nad Čemínským potokem.

Historie

Ves je poprvé připomínaná roku 1239 jako majetek kladrubského kláštera. Později patřila střídavě pánům z Roupova, z Gutštejna, nebo z Hrádku. V druhé polovině 16. století zde bylo postaveno panské sídlo za držení Hendricha Čichalovce z Čichalova. V roce 1670 ves získal opět kladrubský klášter a jeho opat Tobiáš Hollmann zde nechal v letech 1689 až 1707 vybudovat barokní zámeček, ve kterém později sídlil kladrubský probošt spravující statky Čeminy, Doubravu, Komberk, Touškov, Dobronice a Plešnice. Po zrušení kláštera ves koupil od náboženského fondu J. Erben z Erbenů. Erbenové drželi Čeminy až do roku 1840.

Významné události

Sestřelený bombardér

Při náletu na Plzeň byly 25. 4. 1945 zasaženy tři bombardéry 8. letecké armády USAAF, z nichž jeden, B-17 G z 327. squadrony, po zásahu explodoval. Šest členů posádky pád nepřežilo, radista a střelec se zachránili na padácích. Trosky dopadly u obce Čeminy na místě dnešního památníku. Tato událost je každoročně připomínána pietním aktem za účasti leteckého historického klubu Plzeň.

Fotografie

Hospodářský dvůr Komberk u Čemin (čp. 47)Kaple v ČeminechSocha sv. Jana Nepomuckého v ČeminechZámek Čeminy (čp. 6)Zřícenina hradu Komberk