boží muka

Dolany
Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

Dolní Lukavice
Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

Domažlice
Starobylé město Domažlice, centrum Chodska, nabízí řadu historických památek (Muzeum Chodska, městská věž sloužící jako rozhledna, krásné historické centrum.) Městská památková rezervace. V srpnu místo tradičních Chodských slavností.

Horšov
Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Kaple sv. Vavřince v Domažlicích
Svatyně na Veselé hoře (Vavřinečku).

Kaplička a boží muka ve Štichovicích
Kamenná sloupková boží muka, opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem.

Kaplička a boží muka ve Zruči
Pozdně barokní nevelká zděná čtyřboká kaplez roku 1806.

Kaplička, boží muka a sloup se sochou Panny Marie v Úterý
Soubor barokních sochařských děl ze 17. až 19. století.

Kaplička, boží muka a smírčí kříž v Dřevci
Nevelká zděná kaple, smírčí kříž a sloupková boží muka.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Krsy
Vesnice s dominantou kostela a souborem klasicistních bran.

Mileč
Vesnice Mileč leží nedaleko Nepomuku. První písemná zmínka pochází z roku 1352. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla.

Mrákov
Jedna ze starobylých chodských svobodných vesnic. Bohatý folklór. Poblíž u obce Smolov hradiště Tuhošť.

Nepomuk
Nepomuk je jedním z hlavních center okresu Plzeň-jih. V roce 1730 byl povýšen na město. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého či kostel sv. Jakuba Většího. Nejznámějším rodákem je sv. Jan Nepomucký.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Přestavlky
Přestavlky jsou velká vesnice ležící nedaleko Dobřan a Přeštic. První zmínka pochází z roku 1243. Dominantou obce je budova zámku a kostel sv. Petra a Pavla.

Ptenín
Vesnici Ptenín najdeme nedaleko Merklína a Přeštic. Dominantou obce je barokní zámek.