Kaplička, boží muka a sloup se sochou Panny Marie v Úterý

Úterý - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor barokních sochařských děl ze 17. až 19. století.

Historie

Na prostranství před farním kostelem sv. Jana Křtitele stojí malá zděná výklenková kaplička z konce 18. století. Prostoru náměstí dominuje mariánský sloup z roku 1731 (obnovován v roce 1831), opatřený válcovým soklem, na němž stojí sochy světců (sv. Václava, sv. Šebestiána a sv. Vojtěcha). Uprostřed se zvedá dřík se sochou Panny Marie s Ježíškem. Před školou v západní části městečka je umístěn drobný sloupek nesoucí sošku Panny Marie, pocházející snad z druhé poloviny 17. století. Při silnici k Teplé se nacházejí boží muka v podobě kamenné kapličky na sloupku.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.