Horšov

Horšov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Obec, která dala název Horšovskému Týnu, do poloviny 13. století sídlo arcijáhnů, zástupců biskupa.

http://www.horsovskytyn.cz/

Památky v oblasti

Boží muka v Horšově

Boží muka v Horšově
Gotizující boží muka z 16., nejpozději 17. století.

Kostel Všech svatých v Horšově

Kostel Všech svatých v Horšově
Pozdně románský kostel ze 12. století.

Fotografie neexistuje.

Pozůstatky vodní tvrze v Horšově
U kostela stával dvorec arcijáhenů, užívaný po jejich odchodu jako tvrz. Byl obehnán příkopem s vodou. Tvrz zanikla již v 16. století.

Historie

Horšov leží 2 km severozápadně od Horšovského Týna. První zmínka o Horšově je z roku 1184, Horšov byl centrem panství pražských biskupů. Před založením hradu Horšovský Týn zde sídlili zástupci pražského biskupa, arcijáhnové. U jejich patrně opevněného dvorce stál tribunový pozdně románský kostel Všech svatých. Biskupové zajížděli do Horšova jen výjimečně, zpravidla při cestě do Regensburgu (Řezna). Po polovině 13. století byl založen nový biskupský hrad v místě, které dostalo název Horšovský Týn. Ten měl výhodnější strategickou polohu u zemské stezky při řece Radbuze. Arcijáhnové se odstěhovali do nového dvorce na pravém břehu Radbuzy, nedaleko nového hradu.

Původní dvorec v Horšově byl používán jako tvrz, na které sídlil nápravník. Z tvrze se dnes nedochovalo nic. Její zdivo bylo použito při stavbě zdi obory, kterou v Horšově v 16. století založili Lobkovicové.

Německé obyvatelstvo Horšova bylo po roce 1945 odsunuto, kostel i gloriet se začaly rozpadat. Sudetští Němci vyprávěli, že z jednoho ze selských dvorů vedla až k Annaburgu podzemní chodba do té doby, než poslední držitelka statku nechala vchod zazdít. Kostel Všech svatých se nakonec díky svému významu dočkal opravy, gloriet však zchátral natolik, že se v 90. letech zřítil.

Z dochované lidové architektury ve vlastním Horšově jmenuje K. Foud jako hodnotné bývalou fořtovnu čp. 2. U čp. 7 se dochoval patrový špýchar s chlévem, v čp. 8 patrový špýchar.

Významné pověsti

O bílém jelenovi

Jeden z Trauttmansdorffů prý choval v oboře vzácného bílého jelena. Oblíbil si ho a jelen jeho. Pán ho rád krmil z ruky. Když začal kníže churavět, začali si místní šeptat, že za to může zvláštní zvíře. Že mu ubírá sílu. Knížeti bylo stále hůř. Naposledy si počkal na svého jelena. A zastřelil ho. V ten okamžik padl i kníže mrtev k zemi. A místní měli jasno. Musel jelena zabít, protože jinak by nemohl zemřít, v jelenovi byla ukryta knížecí duše. Příběh bývá lokalizován také k zámku Horšovský Týn a jeho parku.

Významné události

Anglický král Edward VII. na návštěvě v oboře v Horšově

22. srpna 1904 přijel do Horšova anglický král Edward VII. jako host proslulého lovce Karla Johanna Trauttmansdorffa. Edward, druhorozené dítě královny Viktorie, přijel z léčebného pobytu v Mariánských Lázních. Prohlédl si hospodářství a oboru v Horšově a vrátil se do lázní. Následujícího týdne se konal první královský hon (30. 8. 1904.) Na Horšovskotýnsko zavítal král na lov ještě třikrát (3. 9. 1906, 4. 9. 1907, 2. 9. 1908). Na královu počest byla nazvána nová naučná stezka vedoucí přes zámecký park v Horšovském Týně („Královská rokle“).

Významné osobnosti

Bohuslav z Horšova

Fotografie

HoršovHoršovBoží muka v HoršověKostel Všech svatých v Horšově