boží muka

Boží muka a kříže v Krsech
Smírčí a kamenný kříž, sloupková boží muka.

Boží muka a pamětní kříž u Mrákova
Sloupková boží muka na okraji obce při příjezdu od Smolova, na polní cestě mezi Mrákovem a Nevolicemi pamětní kříž.

Boží muka a sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Potvorově
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého a slouková boží muka.

Boží muka a smírčí kříž v Dolanech
Pozdně gotická boží muka ze 16. století.

Boží muka a socha bl. Hroznaty v Pernarci
Několik božích muk a socha Blahoslaveného Hroznaty.

Boží muka a socha sv. Judy Tadeáše v Pteníně
V obci Ptenín najdeme barokní sochu sv. Judy Tadeáše a vysoká sloupková boží muka.

Boží muka v Horšově
Gotizující boží muka z 16., nejpozději 17. století.

Boží muka v Klenčí pod Čerchovem
Boží muka s válcovým sloupkem, soklem a hranolovou kaplicí.

Boží muka v Podmoklech
Zděný, bíle omítnutý masivní hranolový pilíř, v poloviční výši dělený obíhající římsou.

Boží muka v Přehýšově
Torzo božích muk s velkým kamenným dříkem a nikou.

Boží muka v Rochlově
Boží muka barokního původu.

Boží muka v Rokycanech
Boží muka z přelomu 18. a 19. století.

Boží muka v Tasnovicích
Boží sloupková muka s kaplicí, patrně z 16. století.

Boží muka v Tlučné
Bíle natřená barokizující kamenná sloupková boží muka s otevřenou lucernou.

Boží muka ve Světci
Kamenná sloupková boží muka.

Boží muka, kříže a pomníky v Domažlicích
Trojice božích muk ve městě a okolí.

Boží muka, smírčí kříž a hraniční kámen u Bílova
Gotizující žulová boží muka, křížový kámen, středověká kamenná kruhová stéla, dva pamětní kříže.

Boží muka, socha sv. Jana Nepomuckého a kaple v Líšťanech
Soubor barokních památek z 18. století - boží muka, kaplička a socha sv. Jana Nepomuckého.

Boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie v Chotěšově
V obci Chotěšov najdeme několik drobných staveb a sochařských děl. Jedná se zvláště o boží muka, sochy sv. Jana Nepomuckého a sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

Chotěšov
Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie.