Dolany

Dolany - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnická památková rezervace v mírně zvlněné krajině povodí Berounky.

http://www.dolany-ps.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Dolany
V půdorysu vesnice od roku 1995 vyhlášené vesnickou památkovou zónou je dodnes znatelný středověký urbanismus.

Historie

Obec se nachází na okraji vysoké terasy nad údolím Berounky. Okolí vesnice bylo osídleno již v době bronzové, první písemná zmínka pochází z roku 1266, kdy je ves připomínána jako majetek chotěšovského kláštera. Ve 14. století patřila ves ke hradu Věžka, později Albrechtu Kolovratskému z Libštejna a Janu Berdardovi z Valdštejna. V 16. století koupilo Dolany město Plzeň, ke kterému patřily až do poloviny 19. století.

Významné pověsti

O spravedlivém zvonu

Když císař Josef II. zrekvíroval vybavení kostela sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze, rozhodl se věnovat jeho největší zvon Dolanům. Ale obyvatelé Chříče, pod jejichž faru dolanský kostelík náležel, Dolanům velký zvon nepřáli. S výmluvou, že malému kostelu stačí malé zvony, si jej vzali pro sebe. Když se však zvon poprvé v chříčském kostele rozezvučel, místo hlaholu zvonu se ozývalo jenom „Do Dolan – do Dolan!“. Občané Chříče se zalekli a vrátili zvon dolanským. Od té doby zvon opět zvonil krásně.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.