boží muka

Rokycany
Střed města Rokycany byl vyhlášen v roce 1992 městskou památkovou zónou, na území města je v současné době 45 nemovitých kulturních památek.

Socha sv. Jana Nepomuckého a boží muka v Krukanicích
Při silnici nad zámeckým areálem stojí mezi stromy barokní socha sv. Jana Nepomuckého a další sochařská díla.

Sousoší Ukřižování a boží muka v Hradišti
Nedaleko Hradiště najdeme u osady Bohušov barokní sousoší Ukřižování a sochu Archanděla Michaela. Blízko stojí také klasicistní boží muka. 

Tasnovice
Vesnice, ze které je nejsnáze přístupné starobylé hradiště Štítary/Tasnovice s kostelem sv. Vavřince.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Zvonice a boží muka v Robčicích
Replika původní roubené zvoničky z první poloviny 19. století a barokní kamenná boží muk.