Postřekov

Postřekov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.

http://www.obecpostrekov.cz

Památky v oblasti

Hasičské muzeum v Postřekově

Hasičské muzeum v Postřekově
Expozice prezentuje historickou hasičskou techniku, především ruční a motorové stříkačky.

Kaple sv. Jakuba v Postřekově

Kaple sv. Jakuba v Postřekově
Novodobá kaple ve stylu historického romantismu.

Muzeum chodských krojů v Postřekově

Muzeum chodských krojů v Postřekově
Tradiční chodské kroje jsou vystaveny v prostorách bývalé školy v centru Postřekova.

Historie

Postřekov leží 10 km od Domažlic na úpatí Haltravy. Název vsi má být odvozen od slova „postřehnouti“, tedy pozorovat, zjistit, uvidět. Německy se Postřekovu říká Alt Possingau. První zmínka o něm jako o privilegované chodské vsi je z roku 1325. Postřekovští patřili k nejradikálnějším z Chodů. Roku 1629 měli osvobodit Chody vězněné v Klenčí. Aktivní byli také ve vzpouře proti Lomikarovi. Roku 1666 začala u Postřekova pracovat papírna, která byla roku 1866 změněna na brusírnu skla. Byl zde také hamr. Z místních řemesel proslulo krajkářství, šamotářství a komínářství.

U Postřekova, poblíž papírny u mostu, se měla nacházet tajemná kamenná mísa, hraniční mezník, o kterém psal již Jindřich Šimon Baar. Mnozí pochybují o její existenci, příběh o ní je však jednou z nejznámějších pověstí Chodska. Baar našel zmínku o míse v dopise vrchnostenského úředníka panství Kout z roku 1758. Kamenná mísa měla stát na hranici čtyř panství: Trhanov, Poběžovice, Pivoň a Horšovský Týn. Majitelé všech těchto panství mohli z mísy jíst a přitom stát doma na své půdě. Lomikar prý jednou nechal uvařit polévku a pozval ostatní na oběd. Z mísy ale vylezl had se čtyřmi hlavami a bylo po jídle. Za Baara už mísa neexistovala. Zdeněk Procházka se domnívá, že pokud mísa kdy byla, musela stát v místech, kde Černý potok protéká pod silnicí ze Ždánova do Nového Kramolína. Zde totiž stávala zmíněná, již zbořená, papírna. Kousek odtud se směrem k Červenému mlýnu stýkaly hranice tří panství, ze jmenovaných sem nezasahovalo pouze panství Horšovský Týn.   

V Postřekově žil chodský malíř Jaroslav Špillar (1869 – 1917), který vytvořil i oltářní obraz pro kapli v Postřekově. Špillar také zachytil na obraze „Chodská svatba“ známý místní hostinec U Hadamů. Později se odstěhoval do Pece pod Čerchovem. Roku 1926 zemřel v Postřekově malíř Jaroslav Mašek (1891 – 1926). Jeho známým obrazem je např. „Chodský písmák.“ Postřekov navštívil dvakrát spisovatel Alois Jirásek (roku 1876 a 1882). Romantické prostředí starého Postřekova inspirovalo také další spisovatele, zejména Jana Vrbu a Jindřicha Šimona Baara.

Postřekov je známý svým masopustem, vyhledávané jsou i další slavnosti jako dožínky, posvícení či voračky. Lze zde potkat selky v kroji, zaslechnout typické chodské nářečí, maluje se zde chodská keramika a vyrábí krajky. Vesnice má menší pomník padlým, pomník Jana Husa v podobě kamenné mohyly a pamětní desku na počest J. Čápa, kterého roku 1944 zastřelili fašisti. Roku 2000 bylo otevřeno Hasičské muzeum. Přírodní rezervaci Postřekovské rybníky najdeme 1,5 km východně od Postřekova. Původní charakter nejlidnatější z chodských vesnic již značně narušila moderní výstavba. Ze starých objektů je zajímavá stará hospoda U Hadamů, dvůr U Bártů s branou a dřevěnou pavlačí a roubená chalupa s doškovou střechou čp. 47.

Součástí Postřekova je dnes původně samostatná ves Mlýnec, německy nazývaná Linz. Obě vsi dělí Mlýnecký potok. Obyvatelé Mlýnce byli ve středověku poddanými kláštera Pivoň, o vsi se poprvé píše roku 1379. Později přešel Mlýnec pod panství v Poběžovicích. I vlivem rozdílného historického vývoje se v Mlýnci hovořilo německy, zatímco Postřekov zůstal český. U kapličky Nejsvětější Trojice v Mlýnci mělo být pohřbeno pět vojáků z armády ruského generála Suvorova, jehož vojska táhla krajem roku 1799.

Významné pověsti

Chudák Danda z Postřekova a světlíčko

Na Chodsku se často zjevovala po setmění tajemná světélka. Místní jim říkali „světlíčka“. Někdy vypadala jako malé děti v bílé košilce. Pozlobila, jindy ale i pomohla, jako ševci Dandovi z Postřekova. Když mu vojáci z Klenčí přinesli k opravě horu bot, švec si zoufal. Jak nebude mít do ráno hotovo, bude zle, řekl ten vojenský pán. Nakoupil k opravě vše, co potřeboval, ale na svíčky už nezbylo. A měsíc, neřád, taky nesvítil. Jen v lukách tancovalo světlíčko. Švec si dodal odvahy a poprosil ho o pomoc. Světlíčko souhlasilo, jen když to švec nikomu nepoví. A do rána bylo hotovo. Protože o příběhu víme, je jasné, že švec dohodu nedodržel. Nebo také možná do okna nakoukl zvědavý soused a všechno vyzvonil.

Významné události

Návštěvy Aloise Jiráska v Postřekově a okolí

Roku 1876 převezli do Postřekova bratři Thomayerové z Trhanova svého vzácného hosta, spisovatele Aloise Jiráska. Podnikli s ním výlet na Haltravu. Jirásek byl výletem a krajem nadšen, své dojmy z krásné přírody s bohatou minulostí vepsal do fejetonu pro list Pokrok. O šest let později se do Postřekova vrátil v doprovodu svého přítele Jana Slavíka. Bydlel u řídícího učitele a znalce Chodska Josefa Forejta. Jirásek podnikal řadu vycházek do okolí a sbíral materiál pro svoje slavné „Psohlavce.“ V Postřekově si vybral i některá jména pro postavy v románu, např. Kuželka, Psutka, Buršík či Konopík.

Významné osobnosti

Jiří Kajer

1905 – 1969

Fotografie

Hasičské muzeum v PostřekověKaple sv. Jakuba v PostřekověMuzeum chodských krojů v Postřekově