papírna

Bukovec
Na severozápadním předměstí Plzně, kolem železniční trati na Prahu, se nachází původně středověká ves Bukovec, kde se již v době laténské nacházelo opevněné hradiště.

Plzeň-Doubravka
Kolem opevněného kostela sv. Jiří se postupně, při důležité obchodní cestě na Prahu, zkoncentrovalo plzeňské předměstí Doubravka, které i přes svou výhodnou polohu zaznamenalo větší rozkvět až koncem 19. století.  

Postřekov
Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.