Jaroslav Mašek

Postřekov
Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.