hraniční mezník

Hraniční kámen u Třemošné
Litinový hraniční sloup, vymezující hranice plaského panství.

Hraniční kámen v Potvorově
Hraniční sloup vymezující hranici mezi plaským a rabštejnským panstvím.

Postřekov
Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.