Jindřich Šimon Baar

Capartice
Vesnice Capartice spadá pod městys Klenčí pod Čerchovem, v části Výhledy je známý pomník spisovatele Jindřicha Šimona Baara. Krásný rozhled do kraje.

Děkanství ve Spáleném Poříčí (čp. 139)
Barokní budova děkanství ve Spáleném Poříčí byla vystavěna roku 1780. Na čelní fasádě jsou umístěny tři pamětní desky.

Díly
Ves Díly, původně Nový Postřekov. Lidová architektura, nedaleko strážní vrch Sádek.

Hana Štěpánková
Vlastivědná badatelka a spisovatelka Hana Štěpánková je autorkou oblíbených sbírek chodských pověstí.

Jan Vrba
Spisovatel a básník Chodska se ve své tvorbě nechával ovlivňovat vlastní lesnickou zkušeností i příběhy z historie.

Klenčí pod Čerchovem
Starobylé městečko, jedna z jedenácti původních chodských vsí, známé jako místo působení Jindřicha Šimona Baara či místo posledního odpočinku nechvalně proslulého Lomikara. Vesnická památková zóna.

Kostel sv. Antonína Paduánského v Horní Folmavě
Pozdně barokní kostel dostavěn roku 1796.

Pomník J. Š. Baara na Výhledech
Výhled na Chodsko, socha J. Š. Baara.

Pomník padlým v Draženově
Pomník obětem první světové války.

Postřekov
Nejlidnatější z chodských vsí. Bohatý folklór. Hasičské muzeum.

Spálené Poříčí
Město Spálené Poříčí je poprvé zmiňováno roku 1239. Najdeme v něm řadu zajímavých památek. Pozornost zaslouží především historické jádro, které bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou.