Městské domy v Kladrubech (čp. 31, 43, 45, 90)

Kladruby - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Kladruby vznikly v polovině 13. století v blízkosti benediktinského kláštera, byly založeny na pravidelném půdorysu s ústředním náměstím a dobře promyšlenou sítí ulic, které z něho vybíhaly.

Historie

Osada Staré Kladruby vznikla uprostřed zalesněné krajiny Plaské pahorkatiny na levém břehu řeky Úhlavky krátce po založení benediktinského kláštera, k němuž došlo roku 1115. Kolem roku 1230 byla ves povýšena na městečko, jež bylo přemístěno a znovu vysazeno přibližně o 500 metrů jižněji, tedy blíže ke konventu. Strategická poloha na obchodní stezce z Plzně do Norimberku a výhody, které z tohoto postavení plynuly, byly ve druhé polovině 14. století příčinou rozepří Kladrubských s měšťany z  blízkého Stříbra. Nová osada se vyznačovala pravidelným půdorysem s ústředním náměstím, avšak pro odpor okolních měst nebyla obehnána hradbami. Historické jádro Kladrub si navzdory ničivým požárům z let 1657, 1711 a 1843, ranám utrženým za třicetileté války a regulaci ulic z roku 1853 udrželo starobylý ráz, který krom kostela svatého Jakuba vytváří několik památkově chráněných měšťanských domů.

Poznávacím znamením patrového stavení čp. 31 je výklenek s drobnou sochou svatého Jana Nepomuckého umístěný v jeho jižním průčelí. Měšťanský dům čp. 43 pochází z poloviny 18. století, do dnešní podoby byl upraven po roce 1843. V případě příbytku čp. 45 není chráněn pouze obytný objekt, ale také stáje, seník a zděná stodola nacházející se ve dvoře. Rozlehlou dvoupodlažní budovu čp. 90 kryje valbová střecha a její fasádu zdobí šambrány zdůrazňující kontury obdélníkových oken.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.