Úhlavka

Historické jádro vsi Prostiboř
Jádrem vesnice Prostiboř je dvouřadá lichoběžníková náves, která je obklopena selskými usedlostmi středověkého původu, její východní čelo a vnitřní prostory jsou zaplněny druhotnou domkařskou a chalupnickou zástavbou.

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Městské domy v Kladrubech (čp. 31, 43, 45, 90)
Kladruby vznikly v polovině 13. století v blízkosti benediktinského kláštera, byly založeny na pravidelném půdorysu s ústředním náměstím a dobře promyšlenou sítí ulic, které z něho vybíhaly.

Prostiboř
Vesnice Prostiboř, která byla založena před rokem 1115, se dnes pyšní mnoha historickými památkami, například nedalekým zámkem Kopec či souborem lidové architektury z přelomu 19. a 20. století.

Stráž
Obec Stráž byla ve středověku jedním z center chodského osídlení a hrála důležitou úlohu při obraně západních hranic českého státu, v 15. a 16. století byla dlouhodobě zastavena rodu Švamberků.

Zámek Kopec v Prostiboři
Kdysi malebný barokní a zčásti klasicistní zámek v blízkosti obce Prostiboř byl ve druhé půli minulého století vážně poškozen, nyní probíhá jeho postupné obnova.