Norimberk

Bor u Tachova
Město Bor se nachází asi 14 kilometrů jihovýchodně od Tachova, vzniklo ve 13. století jako osada, která patřila ke zdejší vodní tvrzi.

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Křimice
Vývoj Křimic, v jejichž držení se od středověku střídali především plzenští měšťané, výrazně poznamenal rok 1830, kdy si zdejší zámek jako sídelní rezidenci vyvolili Lobkovicové.

Městské domy v Kladrubech (čp. 31, 43, 45, 90)
Kladruby vznikly v polovině 13. století v blízkosti benediktinského kláštera, byly založeny na pravidelném půdorysu s ústředním náměstím a dobře promyšlenou sítí ulic, které z něho vybíhaly.

Planá
Pětitisícové město Planá je jedním z důležitých center západních Čech, zboží v minulosti patřilo například Dobrohostům z Ronšperka, Plánským ze Žeberka, Šlikům, Sinzendorfům a Nosticům.

Plzeň-Červený Hrádek
Ves Hrádek, v roce 1432 poprvé zmíněna jako Červený, se zkoncentrovala kolem bývalé šlechtické tvrze a významné norimbersko-řezenské obchodní stezky.

Přimda
Historie obce Přimda je neoddělitelně spojena se stejnojmenným románským hradem, který se tyčí na kopci nad městem.

Stříbro
Královské město Stříbro bylo založeno v polovině 13. století na místě starší hornické osady, dnes patří mezi významná a lidnatá sídla západních Čech a pyšní se řadou kulturních památek.

Zřícenina hradu Přimda
Přimda je po Pražském hradu nejstarším dochovaným kamenným hradem na našem území a symbolem Tachovska i celých západních Čech.