benediktini

Benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech
Benediktinský klášter v Kladrubech byl založen roku 1115, do svého zrušení na sklonku 18. století získal konvent podobu rozsáhlého barokního areálu, na jehož výstavbě a výzdobě se podíleli přední soudobí architekti a umělci.

Dominikánský klášter s kostelem sv. Vavřince v Klatovech (čp. 174)
Připomínkou působení dominikánského řádu v Klatovech je honosný barokní kostel, který na přelomu 17. a 18. století vystavěl Marc Antonius Gilmetti.

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci
Staroplzenecký farní kostel Narození Panny Marie vznikl koncem 14. století na místě starší románské sakrální stavby založené dle pověsti sv. Vojtěchem.

Městské domy v Kladrubech (čp. 31, 43, 45, 90)
Kladruby vznikly v polovině 13. století v blízkosti benediktinského kláštera, byly založeny na pravidelném půdorysu s ústředním náměstím a dobře promyšlenou sítí ulic, které z něho vybíhaly.

Zřícenina kostela sv. Apolonie s kaplí Panny Marie Pomocné u Málkova
Zaniklý kostel svaté Apolonie býval v 17. a 18. století oblíbeným cílem zbožných poutníků z Čech i Bavorska, kdysi honosná stavba se po druhé světové válce proměnila ve zříceninu.