Staré Kladruby

Kladruby
Historie poddanského městečka Kladrub úzce souvisí s osudy stejnojmenného benediktinského kláštera, který byl založen na počátku 12. století.

Městské domy v Kladrubech (čp. 31, 43, 45, 90)
Kladruby vznikly v polovině 13. století v blízkosti benediktinského kláštera, byly založeny na pravidelném půdorysu s ústředním náměstím a dobře promyšlenou sítí ulic, které z něho vybíhaly.