Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře

Obora - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–1710.

Historie

Ves kdysi ležela na významné obchodní cestě z Plzně do Žatce. V písemných pramenech se objevuje poprvé v roce 1175, kdy ji kníže Soběslav II. daroval plaskému klášteru. Od 14. století do roku 1623 se v jejím držení klášter střídal s šlechtou (kromě jiných např. Burianem z Gutštejna a naposledy s kaceřovskými Gryspeky), poté ji získal natrvalo až do svého zrušení v roce 1785. V horní části rozlehlé svažité návsi stojí kostel sv. Michaela archanděla. Původní stavba, realizovaná nákladem plaského kláštera, pochází z přelomu 13. a 14. století (někdy se uvádí, že vznikla až v roce 1350). Tuto gotickou svatyni dnes dokládá zdivo pětiboce uzavřeného presbytáře s opěráky a hrotitými okny. Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–1710 za plaského opata Eugena Tyttla, jehož znak s datačním nápisem můžeme spatřit nad západním vstupem do kostela. V roce 1762 nechal plaský opat Fortunát Hartmann nad kostelem postavit novou farní budovu. Kostel byl opravován v roce 1889, kdy byl částečně obměněn i jeho mobiliář, hlavní oltář z druhé poloviny 17. století však zůstal zachován. V současnosti je kostel udržován, po roce 2000 proběhla oprava střech včetně krovů a také obnova vnější fasády. V lednu 1686 byl v kostele pokřtěn budoucí stavitel Matěj Ondřej Kondel.

Fotografie

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře