Matěj Ondřej Kondel

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)
Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce, a tvoří její dominantu.

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)
Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Hospodářský dvůr Sechutice (čp. 20)
Na místě nynějšího dvora vznikla po roce 1183 cisterciácká grangie, snad i s opevněným objektem.

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové
Kaple sv. Jana Nepomuckého, postavená v roce 1745 stavitelem Matějem Ondřejem Kondelem.

Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
Barokní kapli na půdorysu řeckého kříže postavil v letech 1699–1701 Matěj Ondřej Kondel podle návrhu J.B. Matheye.

Komponovaná krajina Plaska
Otevřenou krajinu polidšťují kapličky, boží muka, sochy, křížky a další drobné sakrální památky stavěné u cest pro ochranu poutníků i jako připomínky dávných událostí.

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nových Mitrovicích
Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého je dominantou Nových Mitrovic. Vedou se spory o tom, zda mohl být vystavěn podle plánů věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho.

Kostel sv. Jiří v Kostelci
Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.

Kostel sv. Jiří v Plzni-Doubravce
Nedaleko zaniklé vsi Týnec se nachází nejstarší sakrální památka v Plzni, jejíž původ je obestřen řadou spekulací. Víme však, že nejpozději k roku 1361 tu farářem byl Frána z Chrástu.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.

Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech
Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.

Kostel U Ježíška v Plzni-Východním předměstí
Malý barokní kostelík s netradičním zasvěcením vyniká především zajímavým postavením, neboť byl po celou dobu své existence v soukromých rukách.  

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)
Jediná dochovaná část dříve rozsáhlého obytného a hospodářského areálu.