Eugen Tyttl

Cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (čp. 2)
Objekt kláštera s kostelem je ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích a funguje zde několik prohlídkových okruhů.

Fara v Kralovicích (čp. 158)
Vystavěna v letech 1703–1707 na objednávku plaského opata Eugena Tyttla, jehož znak s chronogramem je umístěn nad vchodem.

Hospodářský dvůr Býkov (čp. 55)
Někdejší hospodářský dvůr plaských cisterciáků.

Hospodářský dvůr Hubenov (čp. 29)
Jeden z historicky a architektonicky nejhodnotnějších hospodářských areálů u nás.

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Hospodářský dvůr Sechutice (čp. 20)
Na místě nynějšího dvora vznikla po roce 1183 cisterciácká grangie, snad i s opevněným objektem.

Hradecko
Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Kalec
Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera vystavěný počátkem 18. století na místě zrušené vsi středověkého původu.

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Kaple sv. Antonína v Nadrybech
Nesourodá vesnická sakrální stavba, jejíž současná podoba je výsledkem dvou stavebních etap.

Komponovaná krajina Plaska
Otevřenou krajinu polidšťují kapličky, boží muka, sochy, křížky a další drobné sakrální památky stavěné u cest pro ochranu poutníků i jako připomínky dávných událostí.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.

Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech
Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.

Panský dům v Nebřezinech (čp. 1)
Jediná dochovaná část dříve rozsáhlého obytného a hospodářského areálu.

Plasy
Město ležící v údolí řeky Střely s dominantou kláštera založeného ve 12. století, barokně přestavěného J. B. Santinim a v 19. století sloužícího jako sídlo Metternichů.

Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci
V roce 1699 bylo při kostele založeno proboštství, které obývali plaští cisterciáci pečující o duchovní správu a provoz stále oblíbenějšího poutního místa.