Burian z Gutštejna

Horní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí pozůstatky halštatsko-laténského hradiště.

Klášter servitů s kostelem Sedmibolestné Panny Marie v Rabštejně nad Střelou (čp. 2)
Areál bývalého kláštera servitů, nyní v soukromých rukou.

Kostel Narození Panny Marie ve Stvolnech
Rustikální raně gotický kostel stojí uprostřed návsi.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.