plaský klášter

Bohy
Ves ze 13. století se zříceninou hradu Krašov a barokním dochovaným mlýnem.

Dolní Bělá
Farní ves ze 14. století s několika církevními památkami a zříceninou hradu.

Dolní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

Horní Bříza
Obec úzce spojená s keramickým průmyslem. Na návsi kaple, na hřbitově pomník obětem pochodu smrti.

Horní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí pozůstatky halštatsko-laténského hradiště.

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)
Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce, a tvoří její dominantu.

Hospodářský dvůr Lednice (čp. 1)
Dvůr Lednice je součástí unikátního souboru hospodářských areálů budovaných plaskými opaty v 18. století.

Hospodářský dvůr Rohy (čp. 17)
v 19. století opravován s využitím množství stavebního materiálu z rozebíraných kamenných zdí nedalekého hradu Krašova.

Hospodářský dvůr Sechutice (čp. 20)
Na místě nynějšího dvora vznikla po roce 1183 cisterciácká grangie, snad i s opevněným objektem.

Hradecko
Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Hraniční kámen v Potvorově
Hraniční sloup vymezující hranici mezi plaským a rabštejnským panstvím.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Kalec
Barokní hospodářský dvůr plaského kláštera vystavěný počátkem 18. století na místě zrušené vsi středověkého původu.

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Z gotické stavební etapy kostela se dochovalo zdivo obdélné lodi a užšího pětiboce uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a hrotitými okny. Západně od kostela v Plané je situována fara (čp. 1), patrová barokní budova z druhé poloviny 18....

Kostel sv. Jakuba v Ledcích
Původem gotická stavba, výrazně přestavěná v letech 1768–1769. Rozsáhlý areál fary.

Kostel sv. Jiří v Kostelci
Původně gotická stavba založena v první polovině 13. stolet.

Kostel sv. Martina ve Strážišti
Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.

Kostel sv. Mikuláše v Kozojedech
Gotická jednolodní stavba získala při barokní přestavbě osově umístěnou věž na originálním půdorysu sférického čtverce a nové západní průčelí s kruhovými okny.