Gryspekové

Boží muka a smírčí kříže v Bolevci
Nedílnou součástí zajímavé vesnické krajiny Bolevce jsou drobné kamenické památky pozdně středověké až barokní éry.

Dolní Hradiště
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

Horní Bříza
Obec úzce spojená s keramickým průmyslem. Na návsi kaple, na hřbitově pomník obětem pochodu smrti.

Hrad Nečtiny
Novogotický zámek a areál hospodářského dvora s pohřební kaplí nedaleko Nečtin.

Hradecko
Vesnice středověkého původu, na jejímž katastru se nachází dvůr Hubenov, jeden z nejcennějších barokních hospodářských areálů v Čechách.

Jarov
Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

Kladruby
Vojenice jsou místní částí obce Kladruby. Poprvé jsou Vojenice připomínány roku 1352 jako součást rokycanského děkanátu. V 16. století připojili Gryspekové Vojenice a Kladruby k libštejnskému panství.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané
Z gotické stavební etapy kostela se dochovalo zdivo obdélné lodi a užšího pětiboce uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a hrotitými okny. Západně od kostela v Plané je situována fara (čp. 1), patrová barokní budova z druhé poloviny 18....

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.

Kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích
Původně se jednalo o románský kostel, s jehož existencí je třeba počítat nejpozději ve druhé polovině 12. století.

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Kralovice
Významné regionální centrum s dominantou kostela sv. Petra a Pavla, gotické stavby proměněné ve druhé polovině 16. století pod vlivem italské renesance.

Mariánský Týnec
Poutní areál s bývalým proboštstvím plaských cisterciáků byl vystavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska.

Nečtiny
Středověké městečko s kostelem v dominantní poloze a souborem barokních památek.

Plasy
Město ležící v údolí řeky Střely s dominantou kláštera založeného ve 12. století, barokně přestavěného J. B. Santinim a v 19. století sloužícího jako sídlo Metternichů.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Skořice
Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Václava, později několikát přestavovaný.

Venkovské usedlosti v Řemešíně (eč. 7, čp. 12, 16)
Ve vesnici je dochován pozoruhodný soubor původní dřevěné lidové architektury.

Zámek Mirošov (čp. 1)
V současnosti patří soukromému majiteli, v sezóně probíhají prohlídky, případně se zde konají společenské akce.