Fortunát Hartmann

Fara v Dolní Bělé (čp. 41)
Budova barokní fary z roku 1769.

Fara v Potvorově (čp. 1)
Barokní fara z 18. století s rozsáhlým, ale značně zchátralým areálem obehnaným kamennou zdí.

Hospoda Na Dyškánce v Hadačce (čp. 12)
Areál zájezdního hostince stojí na severním konci obce, a tvoří její dominantu.

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Hospodářský dvůr Lednice (čp. 1)
Dvůr Lednice je součástí unikátního souboru hospodářských areálů budovaných plaskými opaty v 18. století.

Kostel sv. Martina ve Strážišti
Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.

Kostel sv. Michaela Archanděla v Oboře
Radikální barokní úprava, při níž vznikla dnešní jednolodní stavba se sakristií na jižní straně a věží při západním průčelí, byla provedena v letech 1708–171.

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)
V areálu mlýna se dochovala mimořádně cenná barokní mlýnice z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce.

Proboštství s kostelem Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci
V roce 1699 bylo při kostele založeno proboštství, které obývali plaští cisterciáci pečující o duchovní správu a provoz stále oblíbenějšího poutního místa.

Zámek Kaceřov (čp. 1)
Torzovitě dochované zbytky rustikální sgrafitové výzdoby a starší fragmenty figurálního sgrafita.