zámek

Březina
O tom, že Březina byla osídlena v různých historických etapách svědčí existence zdejšího hradiště, hradu a zámku s rozsáhlým parkem.

Bušovice
V Bušovicích se nalézá malý barokní zámek vybudovaný podle plánů Jakuba Augustona mladšího rodem Wiedersperků z Wiedersperka.

Čečovice
Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

Čeminy
Středověká ves kladrubského kláštera se zříceninou hradu, barokním dvorem a zámkem.

Chocenice
Chocenice najdeme nedaleko Blovic. První zmínka o obci pochází již z roku 1115, kdy je uváděna v souvislosti s klášterem v Kladrubech.

Chotiměř
Obec se zajímavou barokní kaplí a sochami v zámeckém parku. Za socialismu byla Chotiměř známa pobytem komunistického novináře Julia Fučíka.

Dolní Lukavice
Vesnice Dolní Lukavice leží nedaleko Přeštic. Poprvé je zmiňována v roce 1216. Dominantou obce je barokní zámek. 

Historické jádro města Spálené Poříčí
Ve Spáleném Poříčí najdeme řadu historicky cenných staveb. Historické jádro bylo roku 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. 

Horšovský Týn
Městská památková rezervace se známým renesančním zámkem, který nabízí několik prohlídkových okruhů i příležitostné výstavy.

Hrad Nečtiny
Novogotický zámek a areál hospodářského dvora s pohřební kaplí nedaleko Nečtin.

Hradiště
Hradiště je dnes součástí města Blovice. Je spojeno se stejnojmenným zámkem, který obklopuje rozsáhlý park.

Hřešihlavy
Dominantou obce je kostel se samostatně stojící dřevěnou zvonicí z 19. století. Poblíž se nachází barokní zámek z první poloviny 18. století.

Kaceřov
Dominantou obce je unikátně dochovaný renesanční zámek z doby kolem poloviny 16. století, který zřejmě jako první v Čechách využil nové opevňovací prvky – bastiony.

Kanice
Vesnická památková zóna s barokním zámkem na místě renesanční tvrze, nedaleko zřícenina hradu Netřeb.

Klášter
Obec Klášter se rozkládá nedaleko Nepomuku pod vrchem Zelenou horou, na níž stojí stejnojmenný zámek. V obci jsou dodnes patrné pozůstatky cisterciáckého kláštera Pomuk, který byl zničen v době husitských válek.

Kout na Šumavě
Obec, u které prý ztratil kardinál Julian Cesarini svůj klobouk. Tvrz (obecní úřad), nepřístupný zámek, lidová architektura, krásná krajina podhorské oblasti. V blízkosti hrad Rýzmberk a Příkopy.

Lázně Letiny
Osada Lázně Letiny je místní částí obce Letiny a je spjata s klimatickými lázněmi.

Liblín
Obec ležící nad řekou Berounkou získala v roce 2014 titul městys. Stojí zde zámek s parkem, na náměstí barokní kostel. Nedaleko od Liblína se nachází hrad Libštejn.

Líšťany
Ves doložená již ve 12. století se zámkem, kostelem a mohylovým pohřebištěm.

Lužany
Lužany jsou poprvé zmiňovány již v roce 1175. Nejslavnější etapa jejich historie je spojena se jménem architekta a mecenáše Josefa Hlávky.