Bušovice

Bušovice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

V Bušovicích se nalézá malý barokní zámek vybudovaný podle plánů Jakuba Augustona mladšího rodem Wiedersperků z Wiedersperka.

http://www.busovice.cz/

Památky v oblasti

Zámek Bušovice

Zámek Bušovice
Od roku 1986 slouží objekt jako depozitář Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

Historie

Poprvé jsou Bušovice zmiňovány v zakládací listině kladrubského kláštera, která se hlásí do roku 1115. Dále zprávy o vesnici chybí. V roce 1283 ji vlastnil Jindřich z Bušovic, o sto let později byly dokonce rozděleny mezi několik držitelů. V roce 1402 se v pramenech prvně zmiňuje tvrz. Roku 1540 se jako držitel Bušovic uvádí Jan Muchek z Bušovic a na Oseku a od roku 1615 pak Petr mladší Kavka z Říčan. V té době zde žilo 9 osedlých, 2 chalupníci a stála zde krčma. Roku 1694 přešly Bušovice do držení rytíře Petra z Wiedersperka, v roce 1745 kupuje ves město Plzeň, v jejímž majetku zůstala až do roku 1848. Obecní úřad zde fungoval v letech 1850–1945. V roce 1960 byly Bušovice sloučeny se Smědčicemi, Střapolí a Všenicemi pod hlavičkou MNV Bušovice. V listopadu 1990 vznikl obecní úřad, pod jehož správou zůstaly Střapole a Sedlecko.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

BušoviceZámek Bušovice