Čečovice

Čečovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice s gotickým kostelem sv. Mikuláše, architektonicky unikátní cihlovou stavbou s bohatou kamenickou výzdobou.

http://www.cecovice.cz

Památky v oblasti

Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích

Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích
Čečovický kostel je unikátní tím, že je postaven z neomítnutých cihel.

Fotografie neexistuje.

Zámek Čečovice (čp. 1)
Barokní trojkřídlá jednopatrová stavba.

Historie

Čečovice leží 4 km severozápadně od Staňkova stranou dnešních hlavních silničních tahů. První zmínka o nich je z roku 1356. Pod dnešním kostelem sv. Mikuláše bylo již v 10. a 11. století slovanské pohřebiště. Prvním v pramenech doloženým majitelem Čečovic byl Jaroslav z Bukovce.


V první polovině 14. století byla v Čečovicích postavena věžovitá tvrz. Novější zjištění považují za jejího zakladatele potomka Jaroslava z Bukovce, který se začal psát po Čečovicích a snad sem i přesídlil. Starší literatura označovala za zakladatele tvrze až další majitele, pány z Velhartic. Roku 1409 získal Čečovice Jindřich z Rožmberka, který spravoval majetek prostřednictvím svých purkrabí, podobně jako předtím páni z Velhartic. Rožmberkové vlastnili zdejší statky jen do poloviny 15. století.  Následně se vlastníci rychle střídali. Již páni z Lobkovic připojili v roce 1546 statek k panství v Horšovském Týně. Lobkovicové ztratili majetek kvůli své účasti v odboji proti Ferdinandu II. Jejich državy pak roku 1623 koupili Trauttmansdorffové.

Čečovice jsou proslulé svým nevelkým, ale architektonicky zajímavým gotickým cihlovým kostelem sv. Mikuláše. V obci je také zámek se zbytky staré tvrze. Před zámkem stojí barokní socha Jana Nepomuckého.
Vesnická zástavba je soustředěna kolem rybníka. Starší usedlosti jsou většinou z doby kolem roku 1900. Mezi kostelem a zámkem stojí moderní bytovka. Hodnotná je usedlost čp. 9 uzavřená z čela bránou s překladem.

Významné události

Poprava Přibíka z Janovic na Čečovicích – Čečovice a Jindřich z Rožmberka


Jedním z nejvýznamnějších držitelů Čečovic byl Jindřich z Rožmberka. Ten se k držbě Čečovic dostal přes svoji někdejší schovanku. Jan Bušek z Velhartic spravoval Čečovice a okolí ze svého hradu ve Velharticích. Jeho statky zdědily jeho dvě dcery, Anna a Kateřina.  Čečovice nakonec získala Anna celé. Roku 1409 byla Anna již potřetí vdaná za Hynka Staršího z Náchoda, přesídlila tedy na jeho panství. Proto postoupila Čečovice Jindřichovi z Rožmberka, který býval jejím poručníkem. Právě v době tohoto poručnictví, kdy se již patrně musel starat o její majetek, mělo dojít na Čečovicích k dramatické události. Ve službách pana z Rožmberka byl již po roce 1390 Přibík z Janovic, kterého měl Jindřich nechat právě na Čečovicích pro zradu zajmout a popravit. Tím se Rožmberk dostal do sporu s Přibíkovými strýci Rýzmberskými z Janovic. Půtky obou rodů a záští trvalo až do Jindřichovy smrti roku 1412. Čečovice Rožmberkové prodali v polovině 15. století.

Fotografie

ČečoviceKostel sv. Mikuláše v Čečovicích