Dolní Hradiště

Dolní Hradiště - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

http://www.dolnihradiste.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Hradiště u Dolního hradiště
Plochá ostrožna s příkrými skalnatými boky byla přepažená třemi rovnoběžnými valy, z nichž nejzachovalejší je třetí (vnitřní), a rozdělená hlubokým sedlem na dvě poloviny.

Historie

První písemná zmínka o vsi, situované ve svahu na náhorní plošině nad levým břehem Střely, pochází z roku 1250, kdy náležela plaskému klášteru. Za husitských válek ji získali bratři z Kolovrat a v roce 1539 se vesnice stala součástí zboží Gryspeků z Gryspachu. Teprve v roce 1623 ji získal zpět opat kláštera v Plasích. K plaskému panství, které od roku 1826 vlastnili Metternichové, pak náležela po zbytek období vrchnostenské správy (do poloviny 19. století).

Částečně okrouhlá náves má ve svém centru kapli, která byla po roce 1918 upravena na pomník obětem 1. světové války. Ve skalách ve svahu pod vsí se nachází štola po těžbě vitriolové břidlice, další zbytky štol a hutě se nacházejí severně od obce v údolí Kralovického potoka. V blízkosti obce nad údolím řeky Střely lze narazit na archeologické stopy dvou hradišť pravěkého a raně středověkého stáří.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.