plaský klášter

Kostel sv. Prokopa ve Všehrdech
Orientovaná stavba středověkého původu, písemně doložena již k roku 1250 jako součást vsi v majetku plaského kláštera.

Kostelec
Vesnice středověkého původu s dominantou původně gotického kostela, přestavěného před polovinou 18. století v duchu barokní gotiky.

Kožlany
Město ležící na okraji Křivoklátska, s celou řadou historických památek, mimo jiné rodným domem dr. Eduarda Beneše.

Kozojedy
Někdejší trhové městečko s dominantou kostela sv. Mikuláše, původně gotickou stavbou obnovenou podle projektu architekta Santiniho.

Mariánský Týnec
Poutní areál s bývalým proboštstvím plaských cisterciáků byl vystavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho a dnes je sídlem Muzea a galerie severního Plzeňska.

Mladotice
Starobylá ves v malebné krajině, ukrývající klenot barokní architektury, nevelkou kapli, která je jednou z prvních staveb navržených architektem Santinim.

Mlýn U Nováků v Bohách (čp. 18)
V areálu mlýna se dochovala mimořádně cenná barokní mlýnice z roku 1698, která je postavena z potvorovského červeného pískovce.

Nadryby
Ves raně středověkého původu s pozoruhodnou barokní kaplí od architekta Santiniho, zakomponovanou ve druhé polovině 19. století jako zvonice do nové návesní kaple.

Nebřeziny
Vesnici, která patřila mezi nejstarší pozemkové příslušenství plaského kláštera, dominuje budova barokní rezidence vystavěné v první čtvrtině 18. století stavitelem Kondelem podle plánů architekta Santiniho.

Nynice
V lokalitě se původně nacházel hospodářský dvůr plaských cisterciáků. Od roku 1995 vesnická památková zóna.

Pňovany
Obec u Hracholuské přehrady se zámkem, kaplí a židovským hřbitovem.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Třemošná
Původně středověká obec, nyní rychle se vyvíjející průmyslové město.

Venkovské usedlosti v Řemešíně (eč. 7, čp. 12, 16)
Ve vesnici je dochován pozoruhodný soubor původní dřevěné lidové architektury.

Zaniklá tvrz Šebíkov u Trojan
Výrazné pozůstatky zaniklé středověké tvrze Šebíkov.

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.

Žebnice
Vesnice rozložená po obou stranách údolí potoka, na vyvýšené terase stojí v jádru gotický kostel s barokní farou.

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.

Zřícenina hradu Bělá
Ze středověkého hradu s dochovaly zříceniny okrouhlé bašty v prostoru předhradí, a dále zbytky opevnění se zemní baštou na západní straně.

Zřícenina hradu Krašov
Hrad ze 13. století později přebudován na letní sídlo plaských cisterciáků. V 19. století zpustl.