Jarov

Jarov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Cenný soubor lidové architektury ve vesnické památkové rezervaci.

http://www.oujarov.cz/titulni-strana/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Jarov

Historické jádro vsi Jarov
Cenný soubor roubené lidové architektury, početný je i soubor zděných hospodářských staveb.

Venkovské usedlosti v Jarově

Venkovské usedlosti v Jarově
Soubor roubené lidové architektury charakteristický pro povodí horní Berounky.

Fotografie neexistuje.

Zaniklý dvorec Třebekov u Jarova
Lesní hájovna a výrazné terénní pozůstatky zaniklého středověkého hospodářského dvora s tvrzí.

Historie

Obec byla osídlena již v raném středověku, první zmínka je z roku 1250, kdy náležena plaskému klášteru. Od roku 1539 ves připadla ke Kaceřovu, který drželi Gryspekové z Gryspeku. Po té, co jim byl majetek zkonfiskován, přešel Jarov zpět pod plaský klášter. Po jeho zrušení patřila obec k Plasům.

V obci je dochován cenný soubor lidové architektury – roubené stavení, stodoly a sýpky i zděné hospodářské objekty. Od roku 1995 je obec vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

Významné osobnosti

František Alexandr Heber

1815-1849

Fotografie

Historické jádro vsi JarovVenkovské usedlosti v Jarově