Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané

Planá - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Z gotické stavební etapy kostela se dochovalo zdivo obdélné lodi a užšího pětiboce uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a hrotitými okny. Západně od kostela v Plané je situována fara (čp. 1), patrová barokní budova z druhé poloviny 18. století.

Historie

Vesnice Planá (historicky Planá nade Mží, dnes část obce Hromnice) je starobylého, ještě raně středověkého původu. V písemných pramenech se objevuje poprvé v roce 1115, kdy zde měl fungovat brod přes řeku. Středověké dějiny vsi jsou úzce spjaty s cisterciáckým klášterem v Plasích, v roce 1405 je však Planá uváděna jako příslušenství rokycanského proboštství. V 16. století se stala součástí panství Kaceřov a spolu s ním přešla po konfiskaci Gryspekům z Gryspachu v roce 1623 opět do majetku plaského kláštera.

Dominantou vsi je v jižní části stojící kostel Nanebevzetí Panny Marie, orientovaná gotická stavba z druhé poloviny 14. století. Z gotické stavební etapy se dochovalo zdivo obdélné lodi a užšího pětiboce uzavřeného presbytáře s opěrnými pilíři a hrotitými okny. Pozoruhodnými kamenickými detaily z této doby jsou lomený profilovaný portál a dvojice okenních ostění zazděných na jižní straně lodi, dalším gotickým portálem se vstupuje z interiéru (presbytáře) do sakristie na severní straně. Při barokní přestavbě v letech 1752–1753 byla na západní straně prodloužena a rozšířena loď a přistavěna hranolová věž s cibulovou bání. Portál s uchy na jižní straně západní přístavby nese dataci 1752. Stavebníkem byl plaský opat Silvestr Hetzer, jehož v kameni vytesaný znak zdobí průčelí věže. Před kostelem stojí pamětní kříž. V interiéru kostela se dochovalo gotické sanktuárium v presbytáři, který je sklenut jedním polem křížové žebrové klenby, loď je plochostropá. Na severní a jižní stěně presbytáře lze vidět zbytky nástěnných maleb z konce 70. let 14. století. Jedná se o postavy apoštolů a christologický cyklus, objevené po požáru v roce 1949 a v následujících letech (1951–1952) restaurované F. Fišerem. Na klenbě presbytáře se dochovaly zbytky pozdně gotické ornamentální výmalby z doby kolem roku 1500 a klasicistního květinového dekoru z roku 1784. Nejstarší zařízení kostela, pocházející z doby kolem roku 1700, bylo v roce 1949 poškozeno a poté v letech 1953–1955 opraveno a částečně nahrazeno (kazatelna). Kostel se ocitá ve špatném stavu a od roku 2005 probíhá sbírka na jeho opravu.

Západně od kostela v Plané je situována fara (čp. 1), patrová barokní budova z druhé poloviny 18. století.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané