Otava

Dobršín
Až do poloviny 19. století šosovní ves nedaleké Sušice se pyšní unikátním středověkým vesnickým jádrem, díky němuž byla v roce 1995 prohlášena památkovou rezervací lidové architektury.

Historické jádro města Sušice
Historické jádro města Sušice se zkoncentrovalo kolem obdélného náměstí v samém centru dnešní zástavby.  

Horažďovice
Poddanské město Horažďovice bylo založeno ve 13. století Bavory ze Strakonic v blízkosti významného správního centra na vrchu Prácheň.

Hrad Rabí
Zřícenina hradu Rabí patří k nejrozsáhlejším v Evropě. Pyšní se ojedinělým obranným systémem, který v jeho vrcholné podobě nechal na přelomu 15. a 16. století vystavět Půta Švihovský z Rýzmberka.

Kašperské Hory
Královské horní město bylo již od středověku důležitým obchodním centrem, jímž procházeli kupci do bavorského Pasova a rakouské Solní komory.  

Kolinec
Na původně bogenském území byla někdy po roce 1257 německými kolonisty založena osada s latinským názvem Colonia, která se posléze stala majetkem českých královen. Z lenního závazku se posléze vyvázal až Zdeněk Lev z Rožmitálu v roce 1506.

Rabí
Svou zlatou éru zažilo Rabí, jehož osudy byly od provopočátku úzce propojeny se stejnojemnným hradem, za Půty Švihovského z Rýzmberka, který jej povýšil na město a obdaroval četnými privilegii.

Sejpy u Dlouhé Vsi
Dávnou tradici rýžování zlata na Otavě dodnes připomínají v okolí Dlouhé Vsi dobře patrné hromady přerýžovaného říčního písku, kterým se říká sejpy neboli hrůbata.