Historické jádro města Sušice

Sušice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: gotika, renesance, baroko, klasicismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Historické jádro města Sušice se zkoncentrovalo kolem obdélného náměstí v samém centru dnešní zástavby.  

Historie

Sušice byla založena ve 13. století v údolí vymezeném řekou Otavou a říčkou Volšovkou. Půdorys města ohraničila důležitá komunikace ve tvaru písmene „T,“ jež se zalamovala podél široké nivy Volšovky. Hlavní stavební činnnost se koncentrovala kolem obdélného náměstí, z jehož rohů se rozvíjela spletitá síť ulic. Počátkem 14. století podpořil Jan Lucemburský dostavbu městského opevnění, které definitivně vymezilo městské jádro. Po velkém požáru na počátku 15. století se původní hrázděná architektura i archaické, polozahloubené zemnice proměnily v moderní kamenné gotické domy. Další ničivé požáry v první půli 16. století vedly k omlazení a modernizaci města, neboť si bohatí měšťané začali stavět výstavní, bohatě zdobené a dispozičně velkorysé renesanční domy, které jsou dodnes chloubou sušického náměstí. Starší městské kostely doplnilo ještě v 17. století několik důležitých sakrálních staveb. Zřejmě nejzajímavější objekt na náměstí, sušická radnice, prošel řadou úprav a přestaveb a v současnosti se nachází v samém srdci městské památkové zóny, kterou byla Sušice prohlášena na počátku 90. let 20. století.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.