Dobršín

Dobršín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Až do poloviny 19. století šosovní ves nedaleké Sušice se pyšní unikátním středověkým vesnickým jádrem, díky němuž byla v roce 1995 prohlášena památkovou rezervací lidové architektury.

http://www.dobrsin.cz/

Památky v oblasti

Historické jádro vsi Dobršín

Historické jádro vsi Dobršín
Šosovní ves města Sušice byla založena v okolí nevelké, ulicovité návsi nejpozději ve 14. století.

Kaple v Dobršíně

Kaple v Dobršíně
Novogotická kaple v horní části dobršínské návsi byla zasvěcena Panně Marii Karmelské.

Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)

Venkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)
Charakteristický ráz dobršínské návsi utváří unikátní soubor venkovských usedlostí s prvky lidové architektury typické pro oblast Prácheňska a Pošumaví.  

Historie

Dobršín se rozkládá v údolí na soutoku Otavy a Ostružné obklopeném několika výraznými vrcholky ze severní i jižní strany. Strategická poloha u cesty vedoucí do nedalekého královského města Sušice měla zásadní vliv na vývoj tohoto sídla, které se pyšnilo vskutku reprezentativními vesnickými usedlostmi již od konce středověku.

Nejstarší zprávu o Dobršíně máme v listině z roku 1372 uvádějící dobršínský dvůr jako součást daru sušickému špitálu sv. Alžběty. Ačkoli ves později připadla ke královskému hradu Kašperk, její osudy byly stále velmi úzce propojeny s nedalekou Sušicí, jejíž šosovní vsí se Dobršín definitivně stal za Rudolfa II. koncem 16. století. Sušickým majetkem pak zůstal až do poloviny 19. století.

Jádro obce tvoří nevelká ulicovitá náves o délce pouhých 130 metrů situovaná na úpatí Pumperku, obklopují ji velmi hustě seskupené štítově orientované domy. Jihovýchodně od vlastního jádra vsi se nalézá druhé sídelní centrum „V Luhu“ a necelý kilometr směrem na Sušici stojí dobršínský mlýn poháněný vodou z říčky Ostružné. Mladší usedlosti později obklopily i silnici vedoucí z Dobršína na Budětice.

Zděná, výjimečně roubená, stavení rozmanitých architektonických typů tvoří jedinečný soubor lidové architektury odrážející vliv hned dvou národopisných oblastí, a to Prácheňska a šumavského podhůří. Můžeme zde obdivovat nejen archaické sýpky, špýcharové domy, zděné klasicistní budovy, ale i výstavní pozdně klasicistní domy s křídlovými štíty odrážející zřejmě vliv reprezentativní architektury sušických měšťanských domů. Význam tohoto výjimečného architektonického celku dokládá i prohlášení Dobršína vesnickou památkovou zónou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

DobršínDobršínDobršínHistorické jádro vsi DobršínKaple v DobršíněVenkovské usedlosti v Dobršíně (čp. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, eč. 2)