Žihle

Žihle - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Nezařazeno

Stručné představení

Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.

http://www.obec-zihle.cz/

Památky v oblasti

Fara v Žihli (čp. 54)

Fara v Žihli (čp. 54)
Fara byla vystavěna v letech 1691–1693 na místě staré farní budovy.

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Žihli

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Žihli
Pozdně barokní jednolodní stavba, na hřbitově u kostela památník obětem nacismu.

Kostel sv. Václava v Žihli

Kostel sv. Václava v Žihli
Farní kostel sv. Václava je raně středověkého původu.

Smírčí kámen u Žihle

Smírčí kámen u Žihle
Smírčí kříž je umístěn v obci nedaleko náměstí mezi domy vlevo při silnici k železničnímu nádraží. Má podobu asi 1 m vysoké kamenné kruhové stély na užší základně, na přední straně je vytesán reliéf tlapatého kříže v kruhovém orámování.

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí a sv. Rocha v Žihli

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí a sv. Rocha v Žihli
V prostoru městečka se dochovalo několik drobných památek barokního kamenosochařství. Jedná se především o sochu sv. Rocha z poloviny 18. století (u domu čp. 28), sochu sv. Jiljí s jelenem u nohou z poloviny 18. století (při silnici za farou severně od kostela) ...

Venkovské usedlosti v Žihli

Venkovské usedlosti v Žihli
Žihle byla sice městečkem, dochovaná historická zástavba však poukazuje na její vesnický charakter s převažujícími srubovými konstrukcemi.

Zámek Žihle (čp. 48)

Zámek Žihle (čp. 48)
Zámeček postavený na konci 16. století byl kolem roku 1700 přestavěn na hostinec.

Historie

Bývalé městečko Žihle je situováno v mírném údolí Žihelského a Mladotického potoka, na západní straně ohraničeném strmým zalesněným hřbetem přírodního parku Horní Střela. V písemných pramenech lokalitu nacházíme poprvé v roce 1238, kdy ji král Václav I. vyměnil s plaským klášterem za Kožlany. Dříve královské zboží se tak ocitlo v majetku plaských cisterciáků, kteří v roce 1268 zařídili povýšení Žihle na městečko. Za husitských válek se dostala do držení šlechtických majitelů, kteří se zde v následujících staletích často střídali. Mezi nimi to byli například Šlikové, kteří Žihli připojili k panství Rabštejn, nebo Černínové, za nichž se městečko stalo v roce 1622 součástí panství Petrohrad, při němž zůstalo po zbytek období patrimoniální správy (do roku 1848). Po celou dobu si navzdory oficiálním statutu městečka Žihle uchovala spíše venkovský a zemědělský ráz. To však neznamená, že by zůstala zcela stranou průmyslového rozvoje. Významná byla v první polovině 20. století především místní cihelna, vyrábějící ve 20. letech až milion střešních tašek ročně. Do roku 1949 byla Žihle součástí okresu Podbořany, na vlastní žádost poté byla přičleněna k okresu Plasy, takže po roce 1960 patřila k okresu Plzeň-sever v tehdejším Západočeském kraji (zatímco okres Podbořany již ležel na území kraje Severočeského).

Fotografie

Fara v Žihli (čp. 54)Kostel sv. Filipa a Jakuba v ŽihliKostel sv. Václava v ŽihliSmírčí kámen u ŽihleSochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí a sv. Rocha v ŽihliVenkovské usedlosti v ŽihliZámek Žihle (čp. 48)