fara

Blovice
Blovice představují jedno z hlavních center okresu Plzeň-jih. První zmínka pochází z roku 1284. Mezi zajímavé památky patří kostel sv. Jana Evangelisty. Významným rodákem je autor československé státní vlajky Jaroslav Kursa.

Budislavice
Vesnice Budislavice je v pramenech poprvé zmiňována roku 1352.

Chotěšov
Chotěšov je poprvé zmiňován již roku 1115. Dominantou obce je areál kláštera premonstrátek a dále také kostel Narození Panny Marie. 

Čížkov
Vesnice Čížkov leží nedaleko Nepomuku. První spolehlivá písemná zmínka o obci pochází z roku 1237. Někdy je první zmínka kladena již do roku 1146.    

Děkanství v Nepomuku (čp. 1)
Rozlehlá budova nepomuckého arciděkanství se nachází vedle kostela sv. Jakuba Většího. Stavba pochází z roku 1678. V části objektu dnes sídlí Svatojánské muzeum. 

Děkanství v Rokycanech (čp. 52)
Původní fara ze 16. století.

Dnešice
Dnešice jsou rozlehlá vesnice nedaleko Dobřan. První písemná zmínka pochází z roku 1115.

Drahoňův Újezd
O Drahoňově Újezdě pochází první písemná zpráva z roku 1352. Ve vesnici, která je památkovou zónou, se zachoval cenný soubor staveb lidové architektury.

Druztová
Nedaleko vsi stával nad řekou Berounkou hrad Věžka, pod ním se nachází gotický kostel sv. Maří Magdalény a přímo ve vsi pak barokní kaple sv. Jana Nepomuckého s farou.

Fara v Budislavicích (čp. 6)
Klasicistní fara v Budislavicích stojí ve středu obce v blízkosti kostela sv. Jiljí a obytných domů.

Fara v Číhané (čp. 1)
Barokní fara z první poloviny 18. století.

Fara v Čížkově (čp. 1)
Barokní fara v obci Čížkov pochází z roku 1680. Dnešní podobu dostala v 19. století.

Fara v Dnešicích (čp. 8)
Patrovou barokní faru najdeme v Dnešicích blízko kostela sv. Václava.

Fara v Dolní Bělé (čp. 41)
Budova barokní fary z roku 1769.

Fara v Dolní Lukavici (čp. 57)
Fara v Dolní Lukavici stojí za kostelem sv. Petra a Pavla. Vybudována byla v roce 1800.

Fara v Dolním Jamném (čp. 13)
Barokní budova fary z 18. století.

Fara v Druztové (čp. 1)
Jedná se o přízemní budovu s valbovou střechou, umístěnou ve vyvýšené poloze při silnici.

Fara v Hostouni (čp. 1)
Barokní budova fary vedle kostela.

Fara v Hradci (čp. 1)
 Barokní faru s mansardovou střechou najdeme blízko kostela sv. Jiří v Hradci.

Fara v Kasejovicích (čp. 1)
Za kasejovickým náměstím stojí zajímavá budova fary se zachovaným špýcharem a barokními klenbami.