socha sv. Jiljí

Sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Jiljí a sv. Rocha v Žihli
Několik drobných památek barokního kamenosochařství.

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.