Rabštejn

Hraniční kámen v Potvorově
Hraniční sloup vymezující hranici mezi plaským a rabštejnským panstvím.

Kostel Povýšení sv. Kříže v Tisu u Blatna
Původní kostel býval zasvěcen sv. Jiří a jeho existence je doložena již v roce 1227.

Potvorov
Ves na rozhraní plaského a rabštejnského panství s unikátním románským kostelem.

Železářská huť sv. Klimenta v Plasích (čp. 214)
Patrová stavba ve střední ose s klenutým průjezdem, jímž prochází silnice na Horní Hradiště, a nízkou hranolovou věží.

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.