smírčí kámen

Žebnice
Vesnice rozložená po obou stranách údolí potoka, na vyvýšené terase stojí v jádru gotický kostel s barokní farou.

Žihle
Městečko na severním okraji plzeňského kraje s dvojicí barokních kostelů a několika zajímavými stavbami lidové architektury.