Kostel sv. Martina ve Strážišti

Strážiště - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.

Historie

Nevelká vesnice, založená ve svažitém terénu nad hlubokým údolím řeky Střely na trase staré zemské cesty, se v písemných pramenech objevuje poprvé v roce 1193, kdy ji šlechtic Humbolt z Potvorova daroval klášteru v Plasích. V první polovině 15. století klášter vesnici dočasně zastavil šlechtickým držitelům, ve druhé polovině 16. století ji od kláštera koupil Mikuláš Kozelka. V roce 1672 Strážiště získal Karel Maxmilián Lažnanský a připojil je ke svému panství Manětín. Ve svahu na jižním okraji malebné vsi je situován kostel sv. Martina, který se již v roce 1352 připomíná jako farní. Jedná se o orientovanou jednolodní stavbu s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi. Z původní gotické stavby je dochováno zdivo presbytáře s opěráky, ostatní partie jsou zřejmě výsledkem barokní přestavby provedené v letech 1713–1720. Vnitřní zařízení je jednotné z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář je opatřen obrazem od manětínského děkana a malíře-samouka J. F. Händela z první poloviny 18. století. Kostel je obklopen hřbitovem ohraničeným kamennou zdí, otevřenou na severní straně do prostoru návsi klenutou bránou. V ohradní zdi hřbitova je zazděn barokní náhrobek z roku 1765 se znakem plaského opata Fortunáta Hartmanna. Ve svahu pod kostelem stojí barokní patrová fara s vysokou valbovou střechou, pod ní se nachází pamětní kříž.

Fotografie

Kostel sv. Martina ve Strážišti