Manětín

Českobratrský kostel v Kralovicích
Moderní puristická stavba s ojedinělými historizujícími detaily, jíž dominuje nevysoká boční čtyřhranná věž z režného zdiva s jehlancovou střechou.

Dvůr Osojno u Draženě
Bývalý hospodářský dvůr, v okolí výšinné sídliště.

Historické jádro městečka Rabštejn nad Střelou
Nejmenší město ve střední Evropě, městská památková zóna od roku 1992.

Historické jádro vsi Radějov
Celistvý soubor roubené lidové architektury z 18. a 19. století.

Hodoviz
Vesnice středověkého původu, v jejíž blízkosti se nacházejí archeologické pozůstatky pravěkého hradiště.

Hospodářský dvůr Kalec (čp. 1)
Jako jeden z mála dvorů vybudovaných v 18. století plaskými cisterciáky dnes dvůr Kalec slouží svému původnímu hospodářskému účelu.

Kaple Panny Marie v Mladoticích
Na místě současné kaple stávala románská rotunda zasvěcená sv. Hedvice.

Kaplička a boží muka ve Štichovicích
Kamenná sloupková boží muka, opatřená na vrcholku druhotně použitým kamenným trojramenným křížem.

Kostel sv. Martina ve Strážišti
Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.

Kostel sv. Petra a Pavla v Křečově
Z původní gotické stavby se dochovalo pravděpodobně zdivo trojboce uzavřeného presbytáře, zbytek jednolodní stavby pochází z barokní přestavby z roku 1683. Pod kostelem pozdně barokní fara.

Radějov
Jedna z nejodlehlejších lokalit na Plzeňsku, vesnická památková zóna.

Železářská huť sv. Klimenta v Plasích (čp. 214)
Patrová stavba ve střední ose s klenutým průjezdem, jímž prochází silnice na Horní Hradiště, a nízkou hranolovou věží.