zemská stezka

Kostel sv. Jana Křtitele v Úterý
Původní kostel byl zničen při velkém požáru města v roce 1694, roku 1698 nahrazen novostavbou.

Kostel sv. Martina ve Strážišti
Orientovaná jednolodní stavba s užším polygonálním presbytářem, k němuž na severu a jihu přiléhají dvě hranolové věže s cibulovitými báněmi.

Silniční most v Rabštejně nad Střelou
Gotický kamenný most přes řeku Střelu.

Úterý
Městečko mimořádné urbanistické a památkové hodnoty, v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.

Zaniklá ves Dolany s tvrzí
Vesnice se rozkládala v prostoru za presbytářem raně gotického kostela, dodnes částečně dochovaného v rozsahu obvodového zdiva.